Invitasjon til innspillsmøte

Ønsker du å bidra til at Kautokeino blir en mer næringsvennlig kommune?

Nærings- og arbeidslivet i Kautokeino inviteres til innspillsmøte.

Hvordan skal vi skape bolyst? Hvordan skaper vi bedre dialog mellom næringsliv og kommune? Hvordan skal vi være en god vertskommune for næringslivet? 

Tid og sted

15. november 2023 kl. 18:00-20:00 
Thon Hotel Kautokeino, møterom Várri

Lett servering fra kl. 17:30

Påmelding

Frist for påmelding: 10.11.23

Følg QR kode eller link for påmelding