Informasjon om influensavaksinering i Kautokeino kommune

Vi inviterer til influensavaksinering av risikogrupper.

 

De som anbefales influensavaksine er følgende grupper: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. Her må legeerklæring medbringes til vaksinering.

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 • Personer som bor sammen med eller er tilsvarende nære immunsupprimerte (må ha med legeerklæring til vaksinering)
 • Helsepersonell (vaksineres på arbeidsplassen)
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Årets influensavaksinering foregår på følgende tidspunkt og steder:

Tid og sted:

Hver onsdag kl. 09:00 - 15:00.

Kjelleren av Coop Jernvare, samme sted som koronavaksinering.

Det er drop-in og det trengs ikke bestilles time.

Det må være minimum en uke mellom annen vaksinering og influensavaksine.

Egenandel 50 kroner (gratis ved frikort).

 

Kort om influensavaksinen.

 

Hvorfor ta vaksine?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksine beskytter mot influensavirus fra 1-2 uker etter vaksinering.
Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer.

Vanlige influensasymptomer er brå sykdomsstart, feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Vaksine bør tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen må tilpasses disse endringene. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og har generelt lite bivirkninger. I likhet med andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden.

Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

 

Les mer om influensavaksinen på FHI sine nettsider.