Informasjon om feiing og tilsyn

Her kan du lese om feiing og tilsyn som nå gjennomføres i Kautokeino kommune. Du kan også se feieplanen.

Endringer av prinsipp for feiing og tilsyn

Ifølge forskrift om brannforebygging fra 1.1.2016, skal kommunen sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (skorstein og ildsted) som brukes til oppvarming av byggverk.

Tidligere var kravet at feiing og tilsyn skulle utføres minimum hvert 4. år. Etter ny forskrift om brannforebygging skal feiing og tilsyn utføres etter kartlagt risiko og behov. Intervallet for feiing og tilsyn fastsettes ut fra fyringsanleggets tilstand, sotmengde, fyringsmønster med mer. Hyppigheten for feiing og tilsyn kan derfor variere fra bygning til bygning. 

Denne forskriften er måten feier jobber ut ifra og hvordan hyppighet av feiing legges opp. 

I dag er det slik at ethvert fyringsanlegg skal risikovurderes og kartlegges for å bestemme hyppighet av feiing. Dette gjøres igjennom et varslet tilsyn. Et gjennomført tilsyn tar 45-60 minutter, hvor feier sammen med boligeier går igjennom røykløp, ildsted, krav, sotmengde, fyringsmønster, røykvarslere og brannslukkere.

I løpet av dette tilsynet kartlegger feier behovet for feiing ved å inspisere røykløp, sotmengde og fyringsmønster. 

  • Kritiske røykløp blir feid umiddelbart og/eller innen kort tid. Her blir boligeier bedt om å klargjøre for feiing med stige samt adkomst til pipe.
  • Røykløp som ikke defineres som kritisk, men må ha årlig intervall, blir satt opp til feiing når tak og adkomst er gjort tilgjengelige. Dette for å gjøre hverdagen enklere for boligeier slik at dem skal slippe å måtte f.eks. måke adkomst til pipe. 
  • Det samme gjelder røykløp med lengere intervaller. 

På tilsyn vil boligeier også få beskjed om nårtid det vil bli satt opp tidspunkt for feiing og at dette varsles i forkant med SMS. 

Pr. nå har Brannforebygg AS gjennomført nær 300 tilsyn siden oppstart i Kautokeino Kommune. Avtalen sier at samtlige boliger skal ha fått besøk eller tilbud om besøk innen september 2023. 

Dette betyr at boligeiere som pr. i dag ikke har mottatt besøk eller fått varsel, vil få dette. Hvis noen derimot har bolig de er bekymret for eller ønsker skal prioriteres, send gjerne informasjon over slik at disse kan besøkes snarest for å avdekke om det er kritisk. 

Den største årsaken til pipebranner i Norge viser seg å være feil fyringsteknikk. Det er derfor et av punktene på tilsynet som det brukes mye tid på for å forklare til boligeiere. 

Forebyggende arbeid er særdeles viktig i forhold til både pipebranner og boligbranner. 

Feieplan

Kautokeino Kommune benytter nå et dataprogram som heter KOMTEK brannforebygging (samme program som ca. 50% av norske feiervesen benytter).

Etter hver vurdering av intervaller vil systemet automatisk generere hvilke boligeiere som skal ha besøk nårtid. Dette innebærer at når fagdata er lagt inn i systemet så vil man kunne hente ut data over hvem som skal ha besøk nårtid. 
Dette betyr at feieplan ikke nødvendigvis strekker seg over områder fordi to naboer fort kan ha forskjellige intervaller for besøk. 
Hver eneste bolig som får besøk blir lagt inn med fagdata i dette systemet som gjør at man allerede fra neste år enkelt kan hente ut «feieplan med intervaller». 

Feieplan for Kautokeino kommune er som følger:

  1.  Strekning med boliger mellom kommunegrense Karasjok og Gievdneguoika
  2.  Gievdneguoika mot kommunegrense Alta
  3.  Gievdneguoika mot Kautokeino sentrum
  4.  Kautokeino sentrum
  5.  Kautokeino sentrum mot riksgrense Finland 
  6.  Omkringliggende områder rundt Kautokeino sentrum
  7.  2. gangs besøk hos boliger som ikke har respondert på tidligere varsling/besøk

Vi beklager for at vi ikke kan gi eksakte datoer for besøk i deres boliger, men det er helt umulig før vi har besøkt samtlige boliger i Kautokeino og registrert disse i fagdata. 

Det vi kan berolige dere med, er at innen september 2023 så skal samtlige boligeiere ha fått tilbud om besøk. Dem som ikke allerede har hatt besøk, vil få tilbud om dette på SMS med god informasjon og mulighet for å bekrefte avtale.