Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Høring - Stedsnavn i Kautokeino

Navnesaken omfatter skrivemåten for til sammen 8 stedsnavn i Kautokeino.

Sametinget har bedt Kautokeino kommune kunngjøre og sende ut en navnesak på høring. Navnesaken omfatter 8 stedsnavn i kommunen.

Før stedsnavnene fastsettes i tråd med stedsnavnsloven har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har ei særlig tilknytning til.

Etter loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av navnet. Derfor ber kommunen om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber kommunen om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Foreløpig tilrådning fra nordsamisk stedsnavntjeneste finnes på skjemaet som kan lastes ned her:

Sametingets brev (PDF, 67 kB)

Navneskjema (PDF, 128 kB)

Høringsfrist er satt til 15. mai 2023. 

 

Her kan du sende høringsuttalelse digitalt