Historielaget utgir årsbok på folkebiblioteket

Kautokeino historielag utgir ny årsbok på folkebiblioteket 28.11.2022. 

I dag lanseres den nye årsboka fra Kautokeino historielag. Utgivelsen finner sted på folkebiblioteket. Artikkelforfatter Krsitine Nystad kommer og forteller om da folk dro fra Masi til New Foundland for å gjete rein. Bokas andre artikler blir også presentert.
Boklanseringen skjer i dag, mandag 28.11.22, kl.17.00-18.00. Gratis inngang til arrangementet.