Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune hadde et politisk møte med Sametinget 21. mars 2024

Ordfører Anders S. Buljo har hatt statusmøte med Sametinget representert av rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen

Her informerte kommunen Sametinget om kommunens arbeid og utfordringer med å forvalte det samiske språket. Temaer under møtet var blant annet om tospråklighet, språksenterets arbeid og fjernundervisning.  Delegasjonen hadde også omvisning i den nye grunnskolen. 

Møtet er en årlig begivenhet og bidrar til å styrke dialogen mellom Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune og Sametinget. Kommunen takker for møtet og ser fram til et videre samarbeid.