Formannskapets møteprotokoll

Formannskapet er også kommunens planutvalg.  Formannskapet holdt møte 25. juni 2024. 

Møteprotokoll (PDF, 730 kB)