Ekstra utbetaling til jul for sosialhjelpsmottakere, og frister for søknader

Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 millioner kroner med intensjon å gi 1 000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp og 1 000 kroner ekstra per barn.

Stortingets intensjon er å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember, det innebærer at den ekstra utbetalingen ikke skal føre til trekk i andre ordninger.

Målgruppen for utbetalingen er alle personer som har fått eller vil få innvilget økonomisk sosialhjelp i desember 2022.
Kautokeino kommune legger til grunn at alle i målgruppen ønsker den ekstra utbetalingen. Det er derfor ikke nødvendig å sende inn søknad på nytt for de som allerede har søkt om økonomisk sosialstønad i desember.

Frist for utbetalinger: 

Frist for digitale søknader om sosialstønad som skal utbetales før julaften er fredag 23.12.22 kl.12:30. Søknader om sosialstønad som kommer etter dette vil ikke utbetales til søkers konto før 27.12.22. Dette på bakgrunn av bankens frister for utbetalinger.

Frist for digitale sosialsøknader som skal utbetales før nyttårsaften er fredag 30.12.22 kl.12:30. Søknader om sosialstønad som kommer etter dette vil ikke utbetales til søkers konto før 02.01.2023. Dette på bakgrunn av bankens frister for utbetalinger.
 

Åpningstider i julen:

Publikumsmottaket er åpent:

  • Onsdag 28.12.22 kl. 10:00-13:00
  • Fredag 30.12.22 kl. 10:00-13:00

NAV Kautokeino sitt akuttnummer 404 87 830 er betjent tirsdag 27.12.22 - fredag 30.12.22 kl. 09:00 - 15:00 hver dag.