Drikkevann i Kautokeino tettsted

Drikkevannet i Kautokeino tettsted har for tiden høyt fargetall, men er innenfor de anbefalte verdier

Drikkevannet i Kautokeino tettsted har for tiden høyt fargetall, men er innenfor de anbefalte verdier satt i drikkevannsforskriften, samt Mattilsynets anbefalinger. Kommunen har akkurat fått svar på vannprøver tatt i uke 26. Disse prøvene viser at alle verdier er innenfor anbefalte nivåer.  

Grunnen til dette er høy vannstand i Kautokeinoelva, noe som igjen gjør at våre vanninntak får tilsig av overflatevann. Når vannstanden går ned, vil vannet normaliseres og fargen vil forsvinne gradvis

Som et forebyggende tiltak er det igangsatt kloring av drikkevannet, dette i tillegg til UV-bestråling.
Vannprøver, samt annen relevant informasjon legges ut på kommunens hjemmesider.  

Kloreringen er ikke helsefarlig.

Vannprøver - Kautokeino kommune (suohkan.no)

Kjemiske og fysiske stoffer i drikkevann - FHI

Leveringsvilkår for drikkevann - Kautokeino kommune (suohkan.no)

 Enheten for tekniske tjenester

Ill. bilde av vann som renner fra et vannverk