Doaresluodda stenges 16.-17.11.2023

Doaresluodda stenges mellom de to avkjørslene til Beazedievvá boligfelt i tidsrommet 16.–17.11.2023

Dette grunnet gravearbeider. Omkjøring gjennom Beazedievvá boligfelt. Kjør forsiktig!