Barnevernet i Kautokeino kommune

Våre ansatte ved barnevernet har den senere tid vært utsatt for sjikane, trusler og usaklige rykter på sosiale medier. Dette er noe Kautokeino kommune som arbeidsgiver ikke kan akseptere.

Alle ansatte i kommunen skal ha et trygt, forsvarlig arbeidsmiljø hvor de kan utføre sine oppgaver uten å føle seg truet på livet, uavhengig av hvilke oppgaver de har i sin stilling.

Arbeidsgiver vil derfor, med dette, oppfordre befolkningen i Kautokeino til å vurdere hva de deler og liker av publikasjoner på sosiale medier. Vi vil minne om at våre ansatte gjør sine lovpålagte oppgaver i barnevernet, og at de også er privatpersoner hvor de og deres familier blir berørt og truet av slike uttalelser som er lagt ut i den senere tid.

Barnevernet gjør en veldig viktig og tung oppgave for mange barn i Norges land, hvordan ville deres livssituasjon vært uten hjelp fra barnevernet. Vi har et godt system i Norge som hjelper sårbare familier og barn i vanskelige situasjoner.

Vi må også huske på at alle saker har flere sider og at total sannhet sjelden kommer frem på sosiale medier. Vi anbefaler at lokalsamfunnet i Kautokeino ikke lar seg styre av profesjonelle barnevernsmotstandere som har egne interesser i å svartmale barnevernstjenesten i Norge.

Arbeidsgiver vil med dette vise sin støtte til våre ansatte i barnevernet. 

 

Kommunedirektøren