Årets sykepleier

Kautokeino kommune er kjempestolt av å kunne presentere årets sykepleier i Troms og Finnmark Ellen Sara Pulk. Ellen Sara arbeider ved Kautokeino sykehjem og er kommunens kreftkoordinator

Det er på bakgrunn av hennes rolle som kreftkoordinator at hun ble nominert av Eva Jensaas. Eva Jenaas arbeider som rådgiver og barneansvarlig i Kreftavdelingen ved UNN, Tromsø.

Her følger hennes begrunnelse for nominasjonen:

Hun jobber hardt for å få til det beste for den enkelte pasient og familien i Kautokeino. Dette krever både solid faglig kunnskap, vilje til å få på plass tiltak, informasjon og støtte for familiene som lever med kreft, samtidig som hun kjenner og er en del av sin samiske kultur og er ydmyk for at folk må få gå sin egen vei, at tiltakene skal få lov å komme når det er tiden for det.

Hun løfter fokus på den samiske pasienten i forelesninger på universitetsnivå, og bidrar like gjerne på fagdager i kommunal regi.

Hun tar gjerne med seg familier til UNN når hun mener det trengs, og når hun kommer hit, vet vi at det er nødvendig. Etter et slikt besøk for en tid siden delte jeg noen brosjyrer. Og jeg måtte si: «Dessverre og unnskyld, vi har den bare på norsk.» - «Men det ordner jeg!» sa hun. Og så oversatte hun den selv til samisk. I ettertid har hun ikke stoppet med det. Viktige brosjyrer om kreftbehandling og for barn som pårørende fantes ikke på samisk. Hun søkte midler fra Sametinget, og nå er 7 brosjyrer oversatt til samisk. Dette er en utrolig hjelp for oss i spesialisthelsetjenesten. Å kunne dele ut informasjon på pasientens morsmål kommer igjen både pasientene, familiene og samfunnet til gode.

Nå oversettes også «Kjemomannen Kasper», også dette etter søknad om midler og initiativ fra henne.

Sist men ikke minst har det gjort inntrykk når hun ringer oss i teamet for å reflektere over utfordringene hun står i. «Hva skal til akkurat nå, hva kan være riktig å gjøre?» Yrkesetiske retningslinjer ligger dypt forankret.

Jeg er overbevist om at hun kommer til å høres også i fremtiden. Et typisk sitat fra henne i siste vedlegg: «Her er det bare å brette opp ermene og sette i gang!!!»

Denne personen kan ikke være noen andre enn Ellen Sara Pulk. Ellen er kreftkoordinator i Kautokeino, og en fantastisk sykepleier og person. For oss er hun årets sykepleier, både i Troms og Finnmark, og nasjonalt, og vi heier på henne.

Jeg vil bare si: Hvis Ellen Sara Pulk spør om noe, si JA!