Aktuelt
Publisert 29.08.2019

 Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Finnmark fylke.

Publisert 29.08.2019

Inneklimaet ved skolen er nå undersøkt og friskmeldt for tredje gang. Ekspertenes konklusjon er at inneklimaet ved grunnskolen i márkan er gjennomgående bra.

Publisert 19.08.2019

Kautokeino kommune har fått utført en utredning med økonomisk konsekvensanalyse for utbygging av Kautokeino lufthavn som viser at det kan være økonomisk bærekraftig.

 

 

Publisert 16.08.2019

 

 

 

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. Her finner du alle forhåndsstemmelokaler: www.valg.no/valglokaler

Hvis du forhåndssemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 10. september.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme.Dersom du hat fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

for velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Publisert 16.08.2019

I forbindelse med en fakturakjøring er det oppstått en systemfeil.

 

Publisert 13.08.2019

                              Den nye rektoren ved Kautokeino barneskole ønsker sine elever velkommen til skolen klokken 08.30.

 

 

Publisert 05.07.2019

 

 

Ann Catharina Lango er omstillingssjefen i Kautokeino.

Publisert 28.06.2019

Etablererkontoret i Kautokeino vil holde sommerstengt fra 1. juli.

Publisert 29.05.2019

For å kunne ferdes med motorkjøretøy i og på barmark, så må det som regel søkes om dipensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Gjeldende lov og forskrifter finner du her, samt søknadsskjema og nødvendig kartverk som det også må vises til ved en eventuell søknad.

Publisert 28.05.2019

Kautokeino kommunen vurderer å be AMK om å besvare legetelefonen vår etter kontortid i sommer. Det er fordi det er vanskelig å finne tilstrekkelig mange sykepleiervikarer, mens våre egne sykepleiere er på ferie.