5G og bedre mobildekning i Guovdageaidnu

Telia informerer om at oppgraderingen av mobilnettet pågår i Finnmark, som vil gi ny teknologi, bedre dekning og kapasitet.

Telia begynner med basestasjonen i Máze som etter planen skal oppgraderes 6. juli. Dette kan føre til midlertidige driftsforstyrrelser og dårligere dekning/kapasitet. Når oppgraderingen er ferdig, vil 5G bli tilgjengelig i disse områdene.

Basestasjonene i Guovdageaidnu som skal oppgraderes, vil etter planen bli oppgradert i juli måned.