1. klasse 2022/2023 foreldremøte

Kautokeino skole inviterer 1. klasse 2022/2023 foreldre/foresatte til foreldremøte torsdag 09.06.2022, kl. 18:00 på LES-bygget.

 

Velkommen til foreldremøte for 1. klassene som starter på skolen høsten 2022.

Foreldremøtet er torsdag 09.06.22 kl. 18:00 på LES-bygget.

 

Fredag 10.06.22 møtes neste års 1. klasse elever på skolen (tidligere ungdomsskole), kl. 09:00.

 

Anna Margrethe Bæhr Hætta
Rektor ved Kautokeino skole