Viktig informasjon angående årets elgjakt

I år skal all felt elg eldre enn 2 år testes for skrantesjuke (CWD).

Jegerpakkene er ikke kommet frem enda

Kautokeino Kommune er i år pålagt av kartleggingsprogrammet for skrantesjuke, i regi av Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet, å delta på årets kartlegging av skrantesjuke (CWD) hos elg.

Dette innebærer at felt elg eldre enn 2 år skal testes for skrantesjuke. Det skal tas prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter (ev. annen lymfeknute på hodet) for å teste dyret for skrantesjuke. Prøvene sendes i ferdigfrankert konvolutt til Veterinærinstituttet for analyse.
Dersom jeger eller andre, uavhengig av årsak, ikke får tatt ut lymfeknutene skal hjerneprøven likevel sendes til Veterinærinstituttet for analyse.

Det er bestilt jegerpakker som inneholder nødvendig prøvetakingsutstyr som vil bli utlevert fra servicetorget på kommunehuset, forhåpentligvis før jaktstart neste uke.

Under finner man linker med informasjon om skrantesjuke og testing.

Slik tar du hjerneprøve: video

Slik tar lymfeprøve: video

Informasjon og instruks  (PDF, 498 kB)

Informasjon til jegere

Spørsmål og svar om skrantesjuke/CWD

Hjorteviltregisterets side om skrantesjuke

Aldersbedømming av elg (PDF, 906 kB)