VARSEL OM OPPSTART - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR KAUTOKEINO KOMMUNE 2020-2023

Kautokeino kommune varsler med dette om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Kautokeino kommune 2020-2023. Arbeidet med kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1.

Oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 14. mai 2020. Et kommunestyremøte som ble avholdt noe etter planen, på grunn av den pågående Korona-pandemien.

 

 

Formålet med kommunal planstrategi er å komme fram til hvilke nye planer kommunen skal utarbeide og hvilke planer som skal videreføres eller revideres i den kommende fireårsperioden. Gjennom gode kommunale planer ønsker kommunen å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

 

For at kommunen skal ha best beslutningsgrunnlag for hva som er ønsket utvikling og hvilke planer kommunen skal jobbe med i neste fireårsperiode, ber Kautokeino kommune om innspill til kommunal planstrategi for 2020-2023. Frist for å komme med innspill settes til 15. august 2020.

 

Innspill sendes til Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino   eller på e-post til e-post@kautokeino.kommune.no

 

Kautokeino kommune har følgende tidsplan for arbeidet med kommunal planstrategi:

14. mai 2020: Kommunestyret vedtar oppstart av kommunal planstrategi

18. juni 2020: Drøftingssak i kommunestyret. Kommunestyret drøfter innholdet i kommunal planstrategi

15. august 2020: Frist for innspill til kommunal planstrategi

15. august – 30. september 2020: Faglige drøftinger, administrasjonen utarbeider forslag til kommunal planstrategi

Ca. 1. november 2020: Formannskapets behandling av forslag til kommunal planstrategi, og offentlig ettersyn i minst 30 dager før kommunestyrets behandling

17. desember 2020: Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi

 

Kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 finnes på kommunens nettside (PDF, 2 MB). Her finnes også gjeldende kommuneplan, både samfunnsdelen og arealdelen.