Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Tomter for leilighetsbygg i Suoidnejeaggi

Kautokeino kommune legger med dette ut 3 tomter for leilighetsbygg i Suoidnejeaggi. 

På tomtene tillates det kun oppført bygg med leiligheter. Bygget skal oppføres i to etasjer (sokkel- og hovedetasje). Reguleringsplanen for Ájastealli fra 1987 tillater i utgangspunktet bare 15% utnyttelsesgrad.

Tomtene tildeles av hovedutvalg for kultur, næring og teknisk. Søknadsfrist på tomtene er 29. juni 2022. Søknaden sendes på epost til e-post@kautokeino.kommune.no

Med søknaden av tomt må det foreligge en gjennomføringsplan for leilighetsutbyggingen, og søker må dokumentere gjennomføringsevne så langt dette er mulig (f.eks firmaattest eller lignende for firmaer). Det er mulig å søke på flere tomter, hvis man med dette kan få en bedre arealutnyttelse. Søkers redegjøring om gjennomføring vil være avgjørende for tomtetildelingen. Kautokeino kommune vil vektlegge effektiv arealutnytting i behandlingen, slik at man får flest mulig leiligheter på arealet innenfor utnyttingsgraden som er satt.

Tomtekostnad for hver av tomtene:

Oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyr:  Kr. 13..668,-

Tomterefusjon:  Kr. 100.000,-

Oppmåling, tinglysing og tomterefusjon skal være betalt til Kautokeino kommune før festekontrakt tinglyses for tomtene. Festeavgift for kommunalt eide boligtomter er kr 3,75 pr m2. Tomtene kan kjøpes av Kautokeino kommune etter at det er gitt ferdigattest på leilighetsbygg.

Følgende tomter er ledige: Se vedlagte kart (PDF, 518 kB)

Suoidnejeaggi 4:  916 m2

Suoidnejeaggi 6:  859 m2

Suoidnejeaggi 8:  835 m2