Skuterløype 24 er stengt

Fra og med 24. april er skuterløype 24, fra løype 22 v/Roggejávri til løype 23 på Ruođđojávri

Etter forskrift FOR-1997-03-20-1558, Forskrift om snøscooterløyper, Kautokeino kommune, Finnmark, er løype 24 stengt for skuterferdsel fra og med lørdag den 24. april.

Stopskit Bisanskilta skuter - Deaddil ja stuora govva ihtáStopskit Bisanskilta skuter Aslak Mikal Mienna