Silisávži giddejuvvo fas

Luodda giddejuvvo mánnodaga 11.03 dii. 23:00 rájes gitta 04:00 rádjái, ja disdaga 12.03 dii. 23:00 gitta 04:00 rádjái

Silisávžžis giddejuvvo gaskaboddosaččat johtolat gaskal Suolovuomi ja Eiby, go lossa ja stuora militearafievrrut galget fas ruovttoluotta Guovdageainnus Áltái. Sivvan dasa lea suodjalushárjehallan Nordic Response, mas dat stuora militearafievrrut mat ovdal vudje Álttás Guovdageidnui, dál mannet ruovttoluotta Áltái. Militearapolitiijat čađahit giddema ja bagadallat johtolaga. Liige doaibmabijut čađahuvvojit ovdal ja maŋŋil giddejumiid. Dat boahtá leahkit militeara kolonnajohtolat E45as gaskkal Guovdageainnu ja Suolovuomi ovdal go luodda giddejuvvo.  Heahtebálvalusat besset vuodjit giddejuvvon áigodagas.