Oza SAÁO-saji 2022/2023 skuvlajahkkái

Dárbbaša go du skuvlamánná SAÁO-saji čakčii? De galggat ohcat dál.

Oza elektrovnnalaš skoviin.

Jus dárbbašat veahki deavdit skovi, váldde oktavuođa suohkanin telefovnna bokte 78 48 71 00 dahje fina bálvaluskantuvrras. 

 

Ohcanáigemearri lea miessemánu 13.beaivvi 2022.