Ovttasbargu Sámi Gamersin

Guovdageainnu suohkan ja Sámi Gamers leat álggahan ovttasbarggu mainna mii rahpat nuvttá sisabeassama nuoraide Headquartersii (HQii) juohke vahkkoloahpa olles 2024. 

Dát prošeakta čuovvu skuvlaruvttu. Skuvlaruktu 2023-2024

MII:  Nuvttá sisabeassan Sámi Gamersa Headquartersii
GOAS:  Bearjadagas sotnabeaivái. Čuovo Sámi Gamersa Facebook-siiddu rahpan áiggiid diehtojuohkimii. 
GOS:  Steallis – Ajastealli 3, 9520 Guovdageaidnu
HQ gávnnat Steallis ja doppe lea vejolaš oastit snacksa ja juhkamuša kioskas.  

Sámi Gamers lea eaktodáhtolaš searvi mas Aslak Anders Gaino lea jođiheaddjin. Sin váldoulbmil lea ráhkadit dorvvolaš ja oadjebas birrasa speallanberošteddjiide Guovdageainnus. Sámi Gamers álggahuvvui 2011:is.

FUOM: Suohkana astoáiggefálaldagain eat dohkket gárrenmirkkuid ja lea null toleranse dasa. 
Jus mii vávjit ahte leat váikkuhuvvan gárrenmirkkuide, de geavat olggos HQas!

Dát ovttasbargu lea ruhtaduvvon Sámedikki guovttegielatruđain.