Oppheving av kokevarsel gjeldende Cudejohka vannverk 03.11.22

Teknisk enhet ved Kautokeino kommune opphever kokevarselet torsdag 3. november 2022 for abonnenter tilknyttet Cudejohka vannverk, dette etter at flere vannprøver nå er godkjent.

Teknisk enhet, Kautokeino kommune