Ođđa roassopáhkka eaktodáhtolaš servviide

Ulbmil ortnegiin lea buhtadit eaktodáhtolaš servviid geain lea sisaboahtovahát doaluin dahje eará spesifiserejuvvon doaimmain, dan dihte go lea boahtán gohččun dahje ráva stáhtas COVID-19 leavvama oktavuođas.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  

Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  
 

Søknadsfristen er 15. september.  

  

Det kan søkes om:  

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  

  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.  

  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).  
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.  

  

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.