Nationála doaibmabijut ja stáhtus Guovdageainnu suohkanis

Lea boahtán ođđa bajilgovva nationála doaibmabijuin. Dáppe sáhtát maid gávdnat liŋkkaid iešguđetlágan korona diehtosiidduide suohkana ruovttusiiddus.

Nationála doaibmabijut

Dearvvašvuođa ja fuolahusdepartemeanta lea ráhkadan bajilgova buot nationála doaibmabijuin, mat gusket olles Norgii:

Mearkkaš ahte Sosiála oktavuođaid ja Mátkkošteami vuolde leat boahtán muhtin spiehkasteamit sidjiide geaid lohket suddjejuvvon (ollásit boahkuhuvvon, 3 vahkku maŋŋel vuosttaš boahkkodosa, ja sii geain lea leamaš covid-19 dávda maŋemus 6 mánus).

Ráđđehusa dieđut ja bajilgovva nationála doaibmabijuin.

Ráđđehusa dieđut errenhotealla birra.

Ráđđehusa rahpagoahtinplána.

 

Guovdageainnu suohkan ja korona

Guovdageainnu suohkana dieđut korona birra.

Vahkkosaš koronadilálašvuođaraporttat Guovdageainnu suohkanis ja Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjis.

Guovdageainnu suohkana diehtosiidu koronaboahkuheami birra.

Dáppe gávnnat Guovdageainnu suohkana boahkuhanstáhtusa.

Guovdageainnu suohkana koronaboahkuhan diehtotelefovdna.