Guovdageainnu ja Máze skuvlla oahppit ja bargit

Oahppit ja bargit berrejit váldit koronaiskosa ovdal go skuvla álgá 03.01.22

Dearvvašvuođaeiseválddit ávžžuhit ohppiid ja bargit skuvllain váldit koronaiskosa ovdal go skuvla álgá maŋŋel juovlaluomu.

Oahppit vuođđoskuvllas ja rávisolbmuidoahpus, ja bargit skuvllas berrejit váldit koronaiskosa áramusat 24 diimmu ovdal mannet skuvlii ja bargui. Fuomáš! Mánáid ii galgga bágget iskosa čađahit.

Sis geain lea leamaš covid-19 maŋemus 3 manu ja sii geat leat ožžon “boosterdosa” eambbo go vahkku áigi, eai galgga váldit iskosa.

Dearvvašvuođaeiseválddit bivdet suohkaniid várret iskosa buot ohppiide ja bargiide dan várás. Ulbmil iskosiin lea fuomášit njoammuma ovdal go skuvla álgá maŋŋel luomu.

Dearvvašvuođaeiseválddit muittuhit ahte jus lea buohcci de ii galgga boahtit skuvlii dahje bargui.

 

Mii ávžžuhit min ohppiid ja bargit váldit iskosa sotnabeaiv`eahket dahje mánnodat iđit ovdal bohtet skuvlii dahje bargui.

Váhnemat/ovddasteaddjit vižžet iskosiid mánáide ja nuoraide skuvllas.

 

Guovdageainnu skuvla

Iskosa sáhtát viežžat mánáidskuvllas (ovddeš nuoraidskuvllas) váldoboađáhagain, geahča šiltema:

  • Gaskavahkku 29.12.21 dii. 11.00-14.00
  • Duorastaga 30.12.21 dii.11.00-14.00

Muite njálbmesuoji go boađat iskosiid viežžat.

 

Máze skuvla

Iskosa sáhtát viežžat Máze skuvllas:

  • Gaskavahkku 29.12.21 dii. 14:00-15:00

Muitte njálbmesuoji go boađat iskosiid viežžat.