Forlengelse av åpning av skuterløyper

Kommunen har mottatt svar på søknad om forlengelse av åpning av skuterløyper

77 skuterløyper holdes åpne | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Etter vurdering fra statsforvalteren har Kautokeino kommune fått innvilget søknad om forlengelse av åpning av følgende løyper:

Alle de nevnte snøskuterløypene er har forlenget åpning til og med 10. mai

Løype 3 Fra Sihččejávri til Suolojávri

Løype 4 Fra Siebe til Sihččejávri

Løype 5 Fra Kautokeino til Nammajávri

Løype 6 Fra Geaidnovuohppi til Buolžajávri

Løype 7 Fra Láhppoluoppal til løype 6

Løype 12 Fra Kautokeino til Áldoáhpi

Løype 14 Fra Ođđaniituáhpi til Čuonjájávri, men ikke videre til Ávžejavri

Løype 19 Fra Meirojávri til Geašjávri

Løype 20 Fra Stalonjavvi til løype 19

Løype 25 Fra Suolovuopmi til kommunegrense Alta på Ávžejávri

 Deaddil ja stuora govva ihtáÅpne snøskuterløyper er markert i grønt, stengte løyper vises i rødt