FASTSETTING AV SNØSKUTERLØYPER – OFFENTLIG ETTERSYN

Formannskapet vedtok i møte den 01.07.2021 at forslag til fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune, med tilhørende vedlegg, legges på nytt ut til offentlig ettersyn i 8 uker.

 

Endringer som er foretatt i dokumentene er beskrevet i Saksframlegget av 24.06.2021.

Samlingsside for alle relevante dokumenter