Driftsforstyrrelser på vannleveranse i Suossjavri

I dag, 9. november, fram til ca. kl. 18:00.

På grunn av lekkasje på vannverket i Suossjavri vil det bli driftsforstyrrelser på vannleveranse, og bortfall i levering i dag 09.11 til ca. kl. 18:00.

Karasjok kommune har personell på stedet.

Enheten for tekniske tjenester