Driftsforstyrrelser og redusert vanntrykk i Gartnetluohkka, Sattomaras og Girunluodda

I dag, 9. november, fra kl. 09:00 og frem til kl. 17:00

Abonnenter i Gartnetluohka, Sattomaras og Girunluodda området vil i perioder oppleve driftsforstyrrelser og redusert vanntrykk i dag 09.11 fra kl. 09:00 og frem til kl. 17:00. Dette på grunn av uforutsette problemer i forbindelse med arbeider på hovedvannledninger.

Tapp opp nødvendig forbruksvann og unngå å bruk av maskiner som bruker vann (vaskemaskiner, oppvaskmaskiner ol.) i perioden.

Enheten for tekniske tjenester