Dearvvašvuođabálvalus dieđiha - ođasmahttin

Guovdageainnu suohkana dearvvašvuođabálvalusa diehtu álbmogii bálvalusfálaldaga hárrái.doavttir ja su veahkki barggus. - Deaddil ja stuora govva ihtá  

Dearvvašvuođabálvalus lea geargan njoammunguorramiin dán rádjái.

Gaskavahku rájes lea doavtterbálvalusas fas buorre bargonákca váldit vuosttá pasieanttaid. Ávžžuhit olbmuid váldit oktavuođa jus dárbbašit doavtterdiimmu ja čuovvoleami.

Doavttervákta doaibmá nu movt dábálaččat.