Bohtaldievvá šaddá elrávnnji haga 15.05.2024 dii. 08:30-15:00

Vissi dieđiha ahte plánejuvvon barggu geažil šaddet Bohtaldievá ássit elrávnnji haga gaskavahku 15.05.2024 dii. 08:30 rájes gitta 15:00 rádjai. Čuovo ovdáneami Vissi neahttasiidduin.