Bearralmátkái sátnejođiheaddjiin

Sátnejođiheaddjimátki manná dán jagi Ginalvárrái sotnabeaivvi čakčamánu 17. beaivvi 2023 dii. 12:00.

Guovdageainnu suohkana sátnejođiheaddji Hans Issat Olsen bovde buohkaid bearralmátkái Ginalváris. Vuolgga ja biilabisánanbáiki lea OL-viesu luhtte, mii lea girdišilju luoddaearu bokte. 

Finnmárkku Olggostallanráđi stivrajođiheaddji Anton Dahl vuolgá sátnejođiheaddjái veahkkin čađahit mátki. 

Ginalváris guossohuvvo gáffe ja juoga gáffii. 

Mátki vuolgga: Sotnabeaivi čakčamánu 17. beaivvi dii. 12:00 – FUOMÁŠ! Dáhton lea rievdan.

Sátnejođiheaddji lea válljen suohkana eanemusat vázzojuvvon bearralmátki Ginalvári dán jagi “Bearralmátkái sátnejođiheaddjiin”.  

Ginalvárri lea okta suohkana 22 bearralmátkkiin. Oppalašgeahčastaga Guovdageainnu bearralmátkkiin gávnnat bearralmátki neahttasiiddus.

 

Dás sáhtát lohkat eambbo Ginalvári birra.