Bálvaluskantuvrra ja hálddahusa rabasáiggiid juovllaid

Rabasáiggit leat dii. 10:00-14:00

Leat go dus earánat suohkanii juovllaid ja ođđajagi gaskal? 27.12-30.12 mii doallat rabas gaskal dii. 10:00-14:00. Juovlaruohta ja ođđajagibeairuohta ii leat rabas. Mánnodaga 02.01.2023 rájes leat fas dábálaš rabasáiggit gaskal dii. 09:00-15:00

Buorit juovllat ja buorre ođđa jahki!

Seađas govva juovlamuoras - Deaddil ja stuora govva ihtá

Doavtterkantuvra

Guovdageainnu doavtterkantuvrra rabasáiggit leat disdagas 27.12 bearjadahkii 30.12 dii. 10:00 - 14:00.

Vahkkoloahpaid ja bassebeivviid (26.12) lea gitta, dušše dakkaviđe dearvvašvuođaveahkki lea rabas.

NAV Guovdageaidnu

Dustehus lea rabas:

  • Gaskavahkku 28.12.22 dii. 10:00-13:00
  • Bearjadaga 30.12.22 dii. 10:00-13:00

NAV Guovdageainnu heahtenummár 404 87 830 lea rabas distagas 27.12.22 bearjadahkii 30.12.22 dii. 09:00-15:00 juohke beaivvi.