Almmolaš geahčadeapmái

Suohkanstivra gálga válljet mielduopmáriid Hålogalándda lágamánneriektái, Finnmárkku Eananjuohkinriektái, Sis- ja Nuorta Finnmárkku diggegoddái, ja Sis-Finnmárkku duopmosuohkanii.

Ovdagotti evttohus galgá biddjot almmolaš geahčadeapmái unnimusat 2 vahku ovdal suohkanstivračoahkkima. Almmuhusas ávžžuhuvvojit buohkat geain lea vuosteháhku evttohussii, dieđihit dan suohkanii ovdal mearriduvvon áigemeari. 

Loahpalaš nammadeapmi dahkko suohkanstivračoahkkimis geassemánu 20. beaivvi 2024.

Mielduopmár evttohus listu (PDF, 103 kB)

Gáibádusat beassat ja mearkkašumit ovdagotti mearrádusaide dáhttut dieđihit farggamusat ja áinnas ovdal áigemeari, mii lea geassemánu 17. beaivvi 2024:

Guovdageainnu suohkan
Bredbuktnesveien 6
9522 Guovdageaidnu

e-post@kautokeino.kommune.no 
Tlf.: 78 48 71 00