Almmuhan 05.08.2020

Flere har og planlegger fester og sosiale sammenkomster med venner og familie nå når sommeren er på hell. Kautokeino kommune ønsker derfor å minne om at det fremdeles er maks 20 personer som kan samles på privat sted og at det må være minst én meter mellom gjestene.

For arrangementer på offentlig sted kan det være opptil 200 personer samlet, smittevernreglene må ivaretas og det må være en navngitt ansvarlig arrangør

Almmuhan 28.07.2020

Dál sáhtát finadit lagasolbmo luhtte gii orru suohkana ásahusain. Váldde oktavuođa ásahusain gullat movt galggat bargat.

Don fertet váldit oktavuođa ovdal go boađát guossái dan dihte go ásahus dárbbaša áiggi ovdagihtii organiseret ja láhčit finadeami nu ahte eastadit Covid-19 njoammuma buoremus lági mielde.

Almmuhan 24.07.2020

Guovdageainnu suohkana dearvvašvuođabálvalusa diehtu álbmogii bálvalusfálaldaga hárrái.  

Almmuhan 23.07.2020

Ulbmil ortnegiin lea buhtadit eaktodáhtolaš servviid geain lea sisaboahtovahát doaluin dahje eará spesifiserejuvvon doaimmain, dan dihte go lea boahtán gohččun dahje ráva stáhtas COVID-19 leavvama oktavuođas.

 

Almmuhan 13.07.2020

Guovdageainnu suohkan muittuha álbmoga ja gussiid muitit rávvagiid movt láhttet dán dilis.

Almmuhan 07.07.2020

Covid 19-leavvan lea addán stuora hástalusaid ealáhusaide ollu suohkaniin, maiddai Guovdageainnus. Dál rahppo fas vejolašvuohta ohcat doarjaga suohkanlaš ealáhusfoanddas mii lea ásahuvvon korona-dilálašvuođa geažil.  

Almmuhan 07.07.2020

Suohkanstivra lea meannudan ja mearridan eaiggátvuođadieđáhusa.

Almmuhan 02.07.2020

Kautokeino kommune varsler med dette om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Kautokeino kommune 2020-2023. Arbeidet med kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1.

Almmuhan 08.06.2020

Finnmárkku olggostallanráđđi lágida olggodaddanskuvlla Guovdageainnus.

 

Almmuhan 04.06.2020

Dus ferte šiehtadus áššemeannudeddjiin ovdagihtii.