Frister, søknadsskjemaer, sommerbarnehage og annen info

Samtlige barnehager har kjernetid kl. 07.30 – 16.30, ved behov kan man søke om utvidet åpningstid i tidsrommet 07.00 – 17.00. Dette gjelder foreldre/foresatte som jobber turnus eller har skiftarbeid.

Ett hovedopptak og søknadsfrist

Det er ett hovedopptak per år. Søknadsfrist til hovedopptak er 1. april. 
De som søker om barnehageplass etter fristen tildeles barnehageplass fortløpende eller settes på venteliste til det evt. blir ledig barnehageplass.

Søk barnehageplass

Kautokeino kommune har ved årsskiftet byttet skjemaleverandør. Dette har medført til at alle tidligere skjemaer ikke lenger fungerer, og at noen sider på kommunens hjemmeside fortsatt lenker til gamle skjemaer.

I mellomtiden kan du sende søknad per e-post til: e-post@kautokeino.kommune.no 

Når får du svar på søknaden?

Alle søknader som har kommet inn til hovedopptaket (frist 01.04.), behandles i april - juni.

Du vil få svar på søknaden senest i løpet av juni.

Søknader som kommer inn utenom hovedopptaket om høsten /vinteren blir behandlet fortløpende, som regel blir søkerne først satt på venteliste og så få tilbud om det blir noe ledig.

Sommerbarnehage

Foreldre/foresatte som har behov for barnehageplass for sitt barn om sommeren må søke om plass innen 1. april. Påmeldingen er bindende. Det må være minimum 5 barn sammenhengende før det tilbys sommerbarnehage.

Hvis du har behov for sommerbarnehagetilbud, gi beskjed til barnehagen innen 01.05.

Priser

Priser for barnehage finner du i denne artikkelen.

Aktuelle lover og regler

Se på denne artikkelen for oversikt over aktuelle lover og regler som gjelder for barnehagene.

Britt Ørnebakk
Doaimmajođiheaddji/Virksomshetsleder
E-post
Telefon 45 23 08 57