Kautokeino kommune ønsker innspill til trafikksikkerhetsarbeidet

Kautokeino kommune ønsker innspill til:

  1. Trafikksikkerhetsplan 2021-2024. Formannskapet har vedtatt et høringsutkast til Trafikksikkerhetsplan 2021-2024 (PDF, 923 kB). Her er sagt noe om mål og satsningsområder for perioden, samt en 4-årig tiltaksplan.
  2. Trafikksikkerhetstiltak kommunen kan søke om fylkeskommunalt tilskudd til. Fylkeskommunen har utlyst tilskuddsmidler til trafikksikkerhetstiltak. Dette kan man lese mer om her: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/samferdsel/trafikksikkerhetsmidler/

Organisasjoner og privatpersoner kan sjøl også søke, men må da stille med egenandel på inntil 20% av totalkostnad på fysiske tiltak.

Frist for å gi innspill til begge deler er onsdag 20.10.2021.

Send gjerne innspill til e-post@kautokeino.kommune.no.

KOMMUNALLEDER TEKNISK ENHET