Politihkalaš ovttasbargošiehtadus Verddevuohta

Dát ovttasbargošiehtadus lea áigodahkii 2023-2027 gaskkal Guovdageainnu Johttisápmelaččaid 
Listtu (JSL), Guovdageainnu Sámilisttu (GSL), Guovdageainnu Árja (Á) ja Guovdageainnu Olgeš (O). 

Válga áigodat 2023-2027: 

Dán áigodagas áigot ovttasbargoguoimmit ovttasbarggu mas lea vuođđun rabasvuohta ja buorre 
gulahallan gaskaneamet, eará suohkanstivrra joavkkuiguin ja suohkana ássiiguin.
 

Loga politihkalaš ovttasbargošiehtadusa birra dás:

Verddevuohta – politihkalaš ovttasbargošiehtadus 2023-2027 (PDF, 326 kB)