Rabas viessosajit Guovdageainnu márkanbáikkis

Her finner du ledige tomter i Kautokeino.

Kautokeino kommune har for tiden følgende ledige tomter:

 

Boligtomter

Boligfeltet Gartnetluohkká – Se vedlagte kart (PDF, 570 kB)

Njoammelluodda 2 – Areal 1252 m2

Njoammelluodda 4 – Areal 1434 m2

Njoammelluodda 5 – Areal 1298 m2

Njoammelluodda 6 – Areal 1189 m2

Njoammelluodda 8 – Areal 1142 m2

Njoammelluodda 12 – Areal 1313 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 235.000,-

Oppmåling og tinglysing: Kr 12.963,-

 

Boligfeltet Allaeanan – Se vedlagte kart (PDF, 757 kB)

Skierreluodda 3 - Areal 1376 m2

Skierreluodda 5 – Areal 1389 m2

Skierreluodda 7 – Areal 1270 m2

Skierreluodda 8 – Areal 980 m2

Sarritluodda 19 – Areal 1555 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 78.000,-

Oppmåling og tinglysing: Kr 12.963,-

 

Tomter kombinasjon bolig/næring

Boligfeltet Gáhkkorčorru  – Se vedlagte kart (PDF, 593 kB)

Njurgoluodda 3 – Areal 1375 m2

Njurgoluodda 7 – Areal 1419 m2

Njurgoluodda 11 – Areal 1873 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 108.000,-

Oppmåling og tinglysing: Kr 12.963,-

 

Tomter kombinasjon Bolig/industri

Gironluodda – Se vedlagte kart (PDF, 498 kB)

Gironluodda 3 – Areal 1754 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 78.000,-

Oppmåling og tinglysing: Kr 12.963,-

 

Tomter til industriformål

Hánnomaras næringsområde – Se vedlagte kart (PDF, 424 kB)

B1 – Areal 2921 m2

B2 – Areal 2910 m2

B3 – Areal 2630 m2

B4 – Areal 3444 m2

B5 – Areal 3742 m2

B6 – Areal 3302 m2

C3 – Areal 2772 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 78.000,- (Tomterefusjon betales tilbake når bygget står ferdig)

Oppmåling og tinglysing: Kr 14.633,-

 

A3 – Areal 10401 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 108.000,- (Tomterefusjon betales tilbake når bygget står ferdig)