Rabas viessosajit Guovdageainnu márkanbáikkis

Her finner du ledige tomter i Kautokeino.

Kautokeino kommune har for tiden følgende ledige tomter:

 

Boligtomter

Boligfeltet Gartnetluohkká – Se vedlagte kart (PDF, 528 kB)

Njoammelluodda 2 – Areal 1252 m2

Njoammelluodda 4 – Areal 1434 m2

Njoammelluodda 5 – Areal 1298 m2

Njoammelluodda 6 – Areal 1189 m2

Njoammelluodda 8 – Areal 1142 m2

Njoammelluodda 10 – Areal 1278 m2

Njoammelluodda 12 – Areal 1313 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 235.000,-

Oppmåling og tinglysing: Kr 12.963,-

 

Boligfeltet Allaeanan – Se vedlagte kart (PDF, 289 kB)

Skierreluodda 3 - Areal 1376 m2

Skierreluodda 5 – Areal 1389 m2

Skierreluodda 7 – Areal 1270 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 78.000,-

Oppmåling og tinglysing: Kr 12.963,-

 

Tomter til industriformål

Hánnomaras næringsområde – Se vedlagte kart (PDF, 424 kB)

B1 – Areal 2921 m2

B2 – Areal 2910 m2

B3 – Areal 2630 m2

B4 – Areal 3444 m2

B5 – Areal 3742 m2

B6 – Areal 3302 m2

C3 – Areal 2772 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 78.000,- (Tomterefusjon betales tilbake når bygget står ferdig)

Oppmåling og tinglysing: Kr 14.633,-

 

A3 – Areal 10401 m2

Tomtekostnader:

Refusjon for opparbeidelse av tomt: Kr. 108.000,- (Tomterefusjon betales tilbake når bygget står ferdig)

   

 
Ved søknad om næringstomter må det legges med en beskrivelse av hvilken næringsaktivitet man skal bruke tomten til. Dette for at formannskapet, som tildeler næringstomter, skal ha et beslutningsgrunnlag for tildelingen.