Olgoareála eaiggátjuhkosii

Dersom en eller flere seksjoner i et sameie skal eksklusive råderett over del av utearealet, skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet.

Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres. Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal følge seksjoneringsbegjæringen.

Grensene for utearealet må tydelig fremkomme av målholdig situasjonskart.

Unntak fra krav om oppmåling: Der uteareal til eierseksjon er entydig fastsatt med koordinater, og utearealets avgrensning er synlig i terrenget som entydig forlengelse av sameiets bygninger.

 

<– Juohkit opmodaga

Inšenevra/ingeniør Mihtideapmi/Oppmåling
Telefovdna 922 59 520