Gávnna dieđuid du opmodaga birra

Almmolašvuođas leat olu dieđut du opmodaga birra, ja iešguđet oktavuođas lea daid dárbu gávdnat

Skal du selge eiendom?

Informasjon som skal følge salgsoppgaven kan du bestille via Infoland. Her kan du bestille dokumenter, kart og annen systematisert informasjon som er nødvendig i forbindelse med omsetting av fast eiendom eller borettsandeler.

Ønsker du å bygge på eiendommen, eller endre eiendomsgrensene?

Se egne veiledninger for de enkelte saksypene.

Ønsker du å finne planstatus på en eiendom?

Se reguleringsplaner og eiendomsinformasjon i vår kartløsning

Hva menes med planstatus for en eiendom?

Leter du etter historiske og pågående bygge- og delesaker?

I kommunens saksarkiv og historisk eiendomsarkiv finner du dokumenter som tilhører de enkelte sakene.

Hva er tinglyst på en eiendom?

Hos Tinglysingen finner du blant annet informasjon om hva som er tinglyst på en eiendom, og hvordan du skal tinglyse eller slette dokumenter.

Denne informasjonen kan du også bestille via Kartverkets nettløsning for informasjon fra matrikkelen Se eiendom

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hva slags informasjon inneholder matrikkelen

Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574
Inšenevra/ingeniør Mihtideapmi/Oppmåling
Telefovdna 922 59 520