Løypestatus

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper i kommunen som er åpne.

Skuterløypene åpnes fortløpende etter merking. Når en løype er merket annonseres åpningen på kommunens hjemmeside. Merkede løyper er ikke åpen for ferdsel før de er annonsert åpnet på hjemmesiden.

Dersom du ønsker å kjøre utenom løypenettet må du søke dispensasjon. Søknadsskjema finnes her.
Søknadsskjema dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
HUSK! LEGG VED KART

   

 

  

 

Lov og forskrift

Motorferdselloven

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Søknad om dispensasjon

Skjemaet må fylles ut på Internett, du benytter deg av ditt personnummer og BankID når det logges inn. Ved utfylling, når du legger inn ditt personnummer, så vil din informasjon dukke opp automatisk, opplysningene hentes fra Det Sentrale Folkeregisteret som er integrert i skjemaet. Utmarksnemda behandler søknader.
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. LEGG VED KART

Vi oppfordrer alle til å hente kart fra kommunekart.com, du finner skuterløyper også der.

Rabas skuterláhtut

Rabas skuterláhtut
Status Láhtut Fra - Til
GITTA Láhttu 1 (PDF, 734 kB) Guovdageainnu - Gálaniitu
GITTA Láhttu 2 (PDF, 2 MB) Guovdageainnu - Geađgejávri
GITTA Láhttu 3 (PDF, 264 kB) Šihččajávri-krysset - Suolojávri
GITTA Láhttu 4 (PDF, 2 MB) Siebe - Šihččajávri
GITTA Láhttu 5 (PDF, 250 kB) Guovdageainnu - Nammájávri
GITTA Láhttu 6 (PDF, 388 kB) Geaidnovuohppi - Buolžajávri
GITTA Láhttu 7 (PDF, 962 kB) Láhpoluoppal - Goddebuolžžat
GITTA Láhttu 8 (PDF, 412 kB) Láhpoluoppal - Gaiba
GITTA Láhttu 9 (PDF, 987 kB) Máze - Rágesluoppal
GITTA Láhttu 10 (PDF, 405 kB) Máze - Suotnju
GITTA Láhttu 11 (PDF, 290 kB) Habatjávri - Bienneroavvi
GITTA Láhttu 12 (PDF, 397 kB) Guovdageainnu - Láhtut 6
GITTA Láhttu 14 (PDF, 391 kB) Láhtut 12, Ođđaniituáhpi - Ávževuopmi
GITTA Láhttu 15 (PDF, 446 kB) Guovdageainnu - Iešjávri
GITTA Láhttu 16 (PDF, 350 kB) Hánnojávri - Biedjovággi
GITTA Láhttu 17 (PDF, 404 kB) Biedjovággi - Čárajávri
GITTA Láhttu 18 (PDF, 398 kB) Guovdageainnu - Čárajávri
GITTA Láhttu 19 (PDF, 365 kB) Mieron - Geašjávri
GITTA Láhttu 20 (PDF, 275 kB) Stálonjavvi - Láhtut 19
GITTA Láhttu 21 (PDF, 322 kB) Máze - løypekryss Duolbavárri
GITTA Láhttu 22 (PDF, 341 kB) Stuoraoaivi - Čárajávri
GITTA Láhttu 23 (PDF, 395 kB) Biittohašjávri - Roggejávri
GITTA Láhttu 25 (PDF, 379 kB) Suolovuopmi - Ávžejávri
GITTA Láhttu 26 (PDF, 408 kB) Mierojávri - Holgajávri
GITTA Láhttu 27 (PDF, 307 kB) Gáhkkorjávri - Vanasjávri
GITTA Láhttu 28 (PDF, 250 kB) Njallajávri - Ávži

GPX-fil

SKUTERLØYPER (GPX, 2 MB)

Skuterløyper i Kautokeino sentrum

Skuterløyper sentrum (PDF, 774 kB)