Perletur

 

 

Kautokeino kommune deltar i Perletur. Det finnes 22 turer i variert terreng og av varierende vanskelighetsgrad. Informasjon om turene finnes på perletur.no og nyheter, oppdateringer og tilbakemeldinger finner man på den lokale facebookgruppen for Perletur Kautokeino.

Kautokeino kommune er en av flere kommuner i Finnmark som deltar i Perletur. Perletur er et friluftstilbud fra Finnmark Friluftsråd i samarbeid med flere kommuner i Finnmark. Perletur tilbyr et utvalg av merkede turer i varierende terreng og vanskelighetsgrad. Hver tur er merket ved start, og i enden av turen er det merket med en egen turkode som kan registreres på hjemmesiden.

 

  I kommunen er det for øyeblikket 22 forskjellige turer, 16 grønne (lette) turer og 6 blå (middels). turene er merket i samsvar med nasjonale retningslinjer, beskrevet på merkehandboka.no. 

 

Oppstart for Perletur i 2023 er fredag 13. mai. Etter oppstart vil perleturene gradvis åpnes med åpningsdatoer 1. juni, 15. juni og 1. juli. Avhengig av forholdene kan åpningsdatoen for en bestemt tur endres, så det lønnes å følge med på nettsiden. Man kan registrere perleturkoder frem til 31. oktober.