Giđđalodden

Vårvinterjakt på ender (Lodden) er en samisk sedvane som i dag kun utøves i Kautokeino.

Lodden forvaltes gjennom Forskrifter om vårjakt på ender i Kautokeino kommune

"Finnmarkseiendommen/Finnmàrkkuopmodat tildeler jaktkort til personer som har betalt jegeravgift og som de siste fem år har vært og fortsatt er fast bosatt i Kautokeino kommune. Jaktkortet er personlig og gis for en jaktsesong." Jaktkortet er gratis.

Trekning og utdeling av jaktkort organiseres av FeFo.

Påmeldingslink

Påmeldingsstart: 21.04.2022

Påmeldingsfrist: 4. mai

Jakttid: fra og med 30.05.22 til  og med 04.06.22, og fra og med 07.06.22 til og med 10.06.22

 

14. mai 2020 oppnevnte kommunestyret i Kautokeino et utvalg til å gjøre en utredning om lodden. Loddenutvalget har levert en rapport som videre skal brukes for å forklare overfor norske myndigheter hvilke betydninger lodden (vårvinterjakt på ender) har som samisk sedvane med betydning for samisk tradisjonell kunnskap, og som sentral samisk kulturbærer. Loddenutvalgets rapport han leses her. (PDF, 882 kB)

Kommunen jobber i dag for at lodden skal anerkjennes som en permanent ordning, etter å ha blitt praktiser gjennom dispensasjon siden 1950 og som en prøveordning siden 1994.