Lodden

Vårvinterjakt på ender (Lodden) er en samisk sedvane som i dag kun utøves i Kautokeino.

Lodden forvaltes gjennom Forskrifter om vårjakt på ender i Kautokeino kommune

"Finnmarkseiendommen/Finnmàrkkuopmodat tildeler jaktkort til personer som har betalt jegeravgift og som de siste fem år har vært og fortsatt er fast bosatt i Kautokeino kommune. Jaktkortet er personlig og gis for en jaktsesong." Jaktkortet er gratis.

Trekning og utdeling av jaktkort organiseres av FeFo.

Påmeldingslink (ikke aktiv)

Påmeldingsstart: (fastsettes neste år)

Påmeldingsfrist: (fastsettes neste år)

Jaktstart fastsettes av hovedutvalget, og kunngjøres på kommunens hjemmeside.

 

14. mai 2020 oppnevnte kommunestyret i Kautokeino et utvalg til å gjøre en utredning om lodden. Loddenutvalget har levert en rapport som videre skal brukes for å forklare overfor norske myndigheter hvilke betydninger lodden (vårvinterjakt på ender) har som samisk sedvane med betydning for samisk tradisjonell kunnskap, og som sentral samisk kulturbærer. Loddenutvalgets rapport han leses her (PDF, 957 kB).

Kommunen jobber i dag for at lodden skal anerkjennes som en permanent ordning, etter å ha blitt praktiser gjennom dispensasjon siden 1950 og som en prøveordning siden 1994. 

Deaddil ja stuora govva ihtá