Kulturmuitobargu

Suohkana kulturmuitobargu lea kultur ja bajásšaddanovttadat vuollásaš kultur- ja giellaossodat bokte.

Suohkana kultuvra- ja giellaossodat mii lea gullevaš suohkana kultuvra- ja bajásšaddanovttadahkii, ovttasbargá dán barggus sihke Riikaantikvárain ja Sámedikki kulturossodagain.

Áššáiguoskevaš neahttačujuhusat

Riikkaantikvára

Oza kulturmuituid Norggas

SEFRAK-registtar - lea boarráset/dološ visttiid ja eará kulturmuittuid riikaviidosaš registtar

Kulturmuittut suohkanin, Riikkaantikvára prošeakta

Eallit kulturmuittuiguin – Stuoradiggedieđáhus nr. 16 (2004-2005)

Biras, areála ja kultursuodjaleapmi - Sámediggi

Máilmmiárbi Struve meridiánadávgi Guovdageainnus

Suohkaniidgaskasaš ovttasbargu Álttá, Guovdageainnu ja Hámmerfestta suohkaniiguin, Riikaantikvárain ja Finnmárkku fylkagielddain. Suohkanis ovttasbarget kultuvra- ja bajásšaddanovttadat ja teknihkalaš ovttadat máilmmiárbbi dáfus.

Lea suohkana áidna teknihkalaš, dieđalaš máilmmiárbi. Meridiánadávgi manná 10 riika čađa. Gávdno Sierra ruovttusiidu meridiánadávggiid birra.  Das sáhtat ea. ea. lohkat dan guokte meridiánadávgemearkka birra mat leat Guovdageainnus, Muvraváris ja Luvddiidčohkas. 

Riikkaantikvára dieđut ja filbma Struve meridiánadávggi birra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riddoduottarmuseat - suohkaniidgaskasaš ovttasbargu

Ovttasbargu RiddoDuottarmuseaiguin – sámi museat ja sámi dáiddačoakkáldat Oarje-Finnmárkkus.

Suohkaniidgaskasaš ovttasbargu. Guovdageainnus gilišillju. Áillohaš govvačoakkáldat

 

Karen Proksi
Giella-ja kultuvradoaibmajođiheaddji/ Virksomshetsleder for språk og kultur
E-poasta
Telefovdna 92 23 08 95

Čujuhus

Kulturviesus/Kulturhuset, Guovdageaidnu/Kautokeino

Poastačujuhus/postadresse: Bredbuktnesveien 6, 9522 Guovdageaidnu/ Kautokeino