Dávvirguovddáš

Dás oainnát makkár dávviriid sáhtat luoikkahit mis. Dávviriin sáhttet máŋga gáhppálaga. Deaddil dávvira nama ja oainne galle gáhppálaga mis leat ja leat go mis siste dát.
Dávviriin lea vahku luoikkahanáigi

Fuomáš ahte listu ii leat ollislaš. Listu ođastuvvo dađistaga.

Dávvirguovddáš

Goarrunmašiidna
Party-tealtá
Gohttendávvirat

Gállolámpa

Gássa- ja eará liggendávvirat

 

Lávvu, tealtá ja muorraomman
Oađđenseahkat
Guollebivdu

Oaggunstákkut

Jiekŋabovra

Fierbmun/Juoŋasteapmi

Eará

 

Čuoigansoappit

Láhttosoappit

Tuvrasoappit

Rabet

Mánaide

Rávisolbmuide