Dávvirguovddáš

Dás oainnát makkár dávviriid sáhtat luoikkahit mis. Dávviriin sáhttet máŋga gáhppálaga. Deaddil dávvira nama ja oainne galle gáhppálaga mis leat ja leat go mis siste dát.
Dávviriin lea vahku luoikkahanáigi

Fuomáš ahte listu ii leat ollislaš. Listu ođastuvvo dađistaga.

Dávvirguovddáš

Goarrunmašiidna
Partytealta
Gohttendávvirat

Gállolámpá

Gássa- ja eará liggendávvirat

Sugusseaŋga

Suodji

Lávvu, tealtá ja muorraommán
Oađđenseahkat
Meallunbreahtta
Čuoigansoappit

Láhttosoappit

Tuvrasoappit

Rabet

Mánaide

Rávisolbmuide