Dávvirguovddáš

Dás oainnát makkár dávviriid sáhtat luoikkahit mis. Dávviriin sáhttet máŋga gáhppálaga. Deaddil dávvira nama ja oainne galle gáhppálaga mis leat ja leat go mis siste dát.
Dávviriin lea vahku luoikkahanáigi

Fuomáš ahte listu ii leat ollislaš. Listu ođastuvvo dađistaga.

Dávvirguovddáš

Goarrunmašiidna
Party-tealtá
Oađđenseahkat
Guollebivdu

Oaggunstákkut

Fierbmun/Juoŋasteapmi

Eará

 

Alpinsabehat
Čuoigansoappit

Láhttosoappit

Tuvrasoappit