Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Borasdávdafuolahus

Borasdávdakoordinahtor

Guovdageainnu suohkan fállá borasdávdapasieanttaide ja sin oapmehaččáide čuovvoleami borasdávdabuohccidivššáris. Borasdávdabuohccidivššár bargá 50% borasdávdakoordináhtorvirggis, ja su bargu lea earret eará diehtojuohkin, dávdamearkkaid geahpideapmi, koordineren, dikšu ja fuolahus.

Borasdávdakoordináhtor ovttasbargá suohkana bálvalusaiguin, nu go ovdamearka dihte fástadoaktáriin ja ruovttubálvalusáin. Son ovttasbargá maiddái buohcciviesuiguin/ spesialisttabálvalusaiguin, ja eará suohkanlaš ásahusáiguin nu go skuvllaiguin ja mánáigárddiguin. Borasdávdakoordináhtor galgá leat čanastat pasieantta ja bálvalusaid gaskas. 

Borasdávdakoordináhtoris lea jávohisvuođageasku. Fálaldat lea eaktodáhtolaš ja nuvttá. Fálaldat lea sihke dutnje geas lea dahje lea leamaš borasdávda, ja maiddái lagasolbmuide/oapmehaččaide.

Sáhtát váldit njuolga oktavuođa suinna, it dárbbaš čujuhuvvot dasa.

Oktavuođadieđut:

Borasdávdakoordinahtora oaččut ságaide juogo telefuvnna, e-boasta dahje gulahallanskovi bokte maid gávnnat Dearvvašvuođaguovddážis.

Ellen Sara M. Pulk
Borasdávdakoordinahtor/ Kreftkoordinator
E-poasta
Telefovdna 41 32 60 79