Borasdávdafuolahus

Borasdávdabuohccidivššár lea álgán 50 % virgái.

Guovdageainnu suohkan fállá borasdávdapasieanttaide ja sin oapmehaččáide čuovvoleami borasdávdabuohccidivššáris. Borasdávdabuohccidivššára bargu lea earret eará diehtojuohkin, dávdamearkkaid geahpideapmi, koordineren, dikšu ja fuolahus.

Borasdávdabuohccidivššár ovttasbargá suohkana bálvalusain, nu go ovdamearka dihte fástadoaktáriin ja ruovttubálvalusáin. Son ovttasbargá maiddái buohcciviesuiguin/ spesialisttabálvalusain, ja lea čanastat pasieantta ja bálvalusaid gaskas. 

Oktavuođadieđut:

Dá lea áibbas ođđa virgi ja suohkan lea ain hábmeme doaimmaid. Dan dihte adjána veaháš ovdal go borasdávdafuolahus lea obbalaš doaimmas, ja danne ii leat vuostáiváldin pasieanttaid ja oapmehaččaid vel sajis. Eambbo dieđut bohtet dađistaga. Borasdávdabuohccidivššár lea olámuttos e-boasta bokte jus dárbbahuvvo.

Ellen Sara M. Pulk
Borasdávdabuohccidivššár / Kreftsykepleier
E-poasta
Telefovdna 413 26 079