Sommerjobb for ungdom 2024

Kautokeino kommune tilbyr denne ordningen også denne sommeren. 
Oppfordrer ungdom til å søke sommerjobb og arbeidsgivere til å søke om lønnstilskudd. 
Søknadsfristen er 20.05.24

UNGDOM - Sommerjobb for ungdom

Kautokeino kommune lyser ut sommerjobber til ungdom mellom 16 og 19 år. Tiltaket gjelder fortrinnsvis ungdom under utdanning.

Søknad må inneholde navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer. Opplysninger om utdanning, tidligere arbeidserfaring og interesser er en fordel. Oppgi ønsket bransje eller arbeid og hvilken tidsperiode som er aktuell.

Ved eventuelt stor søkning, fordeles arbeidsplassene ved loddtrekning.

Søknadsskjema sommerjobb (PDF, 432 kB)

Åpne, fyll ut, lagre og send til kommunens postmottak:

e-post@kautokeino.kommune.no

Eller fyll ut dette digitale søknadsskjemaet: Søknad om sommerjobb

 

BEDRIFTER - Trenger dere sommervikar?

Kautokeino kommune lyser ut sommerjobb for ungdom mellom 16 og 19 år. I den forbindelse kan ungdommene plasseres ut på jobb med et lønnstilskudd til bedriften.

Lønnstilskuddet er på inntil kr 8 000,- (inntil 50 % av lønnskostnadene) og knyttes opp mot navngitt ungdom. Det ytes ikke tilskudd til egne barn. Det er kommunen som tildeler ungdommer til bedriftene. Det gjøres oppmerksomt på at foretaket/selskapet/arbeidsgiver kan ikke få annen ungdom dersom det takkes nei til den personen som kommunen har tildelt foretaket/selskapet/arbeidsgiver.

Tilskudd

Det gjøres oppmerksomt på at for å få utbetalt tilskuddet må følgende være fremlagt kommunen:

  • Arbeidsavtale
  • Kvittering for mottatt lønnsutbetaling eller bank bilag som viser overførsel av lønnsutbetaling til arbeidstakers bankkonto

Er dette av interesse for deres bedrift? Skriv en kort søknad med beskrivelse av type arbeid og tidsperioden som er aktuell. Ta med om det er behov for spesiell erfaring.

Søknadskjema

Søknadsskjema for lønnstilskudd (PDF, 373 kB)

Åpne, fyll ut, lagre og send til kommunens postmottak:

e-post@kautokeino.kommune.no

Eller fyll ut dette elektroniske skjemaet: Søknad om lønnstilskudd til sommerjobb

 

Søknadsfristen er den 20.mai 2024

Adresse

Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune

Tlf.: 78 48 71 00