Formannskapet har i møte den 30. august 2022 vedtatt å legge ut planprogram for kommunedelplan for Máze til offentlig ettessyn.

Kommunestyret vedtok i møte den 27. oktober 2022 oppstart av planarbeider med kommunedelplan for Máze etter reglene i plan- og bygningslovens § 11-12.